Selama ini kita menjadikan tradisi kita menjadi Islam. Kita belum menjadikan Islam sebagai tradisi dalam kehidupan kita (Dr. Khalid Basalamah, MA)

Adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi satu ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat (KBBI).

Bagaimana Islam memengaruhi Adat Istiadat di Sumatera Barat?

Adat basandi syarak, syarak basandi kitabulloh.

Adat bersendikan syarak (hukum bersendikan Islam), syarak bersendikan Al-Quran dan sunnah Rosul-Nya.

Bagaimana Islam memengaruhi Adat Istiadat di Jawa?

1. Adat istiadat yang bersumber dari kepercayaan lama bercampur dengan ajaran Islam sehingga muncul istilah kaum abangan.

2. Adat istiadat yang tidak sesuai dengan syariat Islam diganti dengan tradisi yang sesuai dengan syariat Islam (kaum santri).

Demikian juga bangsa Arab, sebelum Islam masuk mempunyai adat istiadat jahiliah. Setelah Islam masuk, adat istiadat jahiliah diganti dengan tradisi baru yang bersendikan syariat Islam.

Related Posts

Art and Culture

Ilmu-ilmu untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru di era masyarakat 5.0

Ilmu-ilmu yang perlu dipelajari untuk beradaptasi dengan kebiasaaan baru di masa Covid-19 dan Masyarakat 5.0. Masa Pandemi Covid-19 dan Masyarakat 5.0 telah mengubah gaya hidup lama ke gaya hidup baru yang ditandai dengan era internet Read more…

Art and Culture

Salam Kreatif

Dalam sebuah diskusi di ruangan rapat lantai 16 Gedung Sapta Pesona, yang dihadiri oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ibu Mari Elka Pangestu, Sekretaris Kementerian, Bapak Ukus Kuswara (almarhum) menyampaikan gagasan tentang salam kreatif (lihat Read more…

Art and Culture

Profesi Masa Depan

Profesi Masa Depan Di era masyarakat 5.0 profesi yang tidak berbasis Internet of Things (IoT), Big Data, dan Artificial Intelligence (AI) akan hilang. Profesi di Era Masyarakat 5.0 Profesi di masa depan yang perlu disiapkan Read more…