Arts

Pelindungan Warisan Budaya Takbenda

Penjelasan tentang tindakan lain untuk Artikel  13 – Tindakan-tindakan lain untuk pelindungan Warisan Budaya TakBenda (WBTB) Untuk memastikan perkembangan, menjaga dan promosi warisan budaya takbenda di dalam wilayahnya, setiap Negara Pihak WAJIB berusaha untuk: (a) Read more…

Arts

ICACSIS 2014

I will set my presentation in the following 1. What is the creative economy? 2. Why creative economy is important? 3. Why creative economy boost economic growth? 4. Contribution of creative economy 2013. GDP, creative Read more…